Preventie

Preventie verdient de voorkeur, voorkomen is beter dan genezen. Vaak is hiervoor beheer van de waterinstallatie noodzakelijk.

AQUA7 inventariseert uw installatie grondig en brengt deze in kaart. Hierbij worden alle ruimtes bezocht waar zich waterleidingen en/of aangesloten apparatuur bevinden; waar nodig met beschermende kleding. Vanuit de inventarisatie wordt een heldere analyse opgesteld met duidelijke en praktische adviezen m.b.t. installatieaanpassingen en oplossingen voor beheer.

Waar nodig of gewenst wordt een beheersplan opgesteld en een praktisch logboek aangeleverd. Voor grotere groepen installaties kunnen samengestelde documenten t.b.v. management worden gemaakt.

Instructie en opleiding van personeel is mogelijk; het schept veelal een groter bewustzijn en betere automatismen in de uitvoering.

Bij al haar werkzaamheden streeft AQUA7 naar een zo praktisch mogelijke aanpak, gericht op resultaat.