Welkom

AQUA7 is een onafhankelijk wateradviesbedrijf, actief in preventie, beheer en bestrijding van bacteriële vervuiling van watersystemen en Legionella in het bijzonder.

Voorheen bekend als Aquados Advies biedt AQUA7 passende hulp voor schoon en veilig water. Drinkwater of leidingwater is voor ieder mens een noodzakelijke voedingstof en vormt tevens de basis voor andere gebruiken, zoals warmtapwater, proces- en koelwater.
Drinkwater is een natuurproduct dat door de waterbedrijven in Nederland wordt gewonnen uit bronnen en oppervlaktewater.

Hoewel Nederlands drinkwater van zeer hoge kwaliteit is, bevat het minimale hoeveelheden organismen welke bij groei problemen kunnen veroorzaken, o.a. voor de volksgezondheid. Dit geldt ook voor drinkwater gewonnen uit eigen waterwinning.

Op basis van 35 jaar ervaring in installatietechniek en meer dan 10 jaar in preventie en bestrijding is AQUA7 in staat u op passende en praktische wijze te helpen deze problemen te voorkomen en zonodig te bestrijden.


passende en praktische hulp voor schoon en veilig water