Beheer en bestrijding

Beheer

In vele drinkwaterinstallaties is beheer noodzakelijk wegens onregelmatig gebruik, dan wel omgevingsinvloeden.
Voor deze installaties ontwikkelt AQUA7, als uitwerking van een beheersplan, concepten en plannen voor beheer van waterinstallaties, welke u kunnen helpen de noodzakelijke maatregelen eenvoudiger en/of sneller uit te (laten) uitvoeren. 

Voor bijzondere installaties dient soms te worden uitgeweken naar alternatieve technieken. Ook hierin kan AQUA7 vanuit praktijkervaringen van betekenis zijn.

Bestrijding

Ook in geval van een bacteriële besmetting kan AQUA7 u van dienst zijn met praktische ervaringen en een professioneel bestrijdingsteam.

Met oog voor uw belang kunnen diverse technieken worden ingezet voor eliminatie van de besmetting. Indien nodig kan de waterinstallatie op verantwoorde wijze met chemische middelen worden gereinigd; hierbij wordt gestreefd naar minimale verstoring van bedrijfsprocessen.

Inventarisatie van de installatie vooraf en eventuele aanpassing is voor succesvolle bestrijding vaak een voorwaarde.